Wat is uw motivatie?

Bij iedere sollicitatie wordt deze vraag wel aan de kandidaat gesteld. In een sollicitatieformulier of in een motivatiebrief  dient de werkzoekende  aan te geven waarom hij of zij bij het bedrijf wil werken, in de betreffende functie en ook waarom het bedrijf voor hem of haar zou moeten kiezen. Dat is voor de meesten geen eenvoudige opgave, vooral omdat  het kort en krachtig geformuleerd moet worden.

 

Stel je hèbt een baan en je leidinggevende stelt je bovenstaande vraag, wat zou jij dan antwoorden?

Rolt er een gloedvol betoog uit je mond waaruit blijkt dat je het bijzonder naar je zin hebt in je baan en bij het bedrijf? Of moet je er toch even over nadenken? Misschien werk je er al zo lang dat  het een gewoonte geworden is en je er niet zo veel extra energie meer in stopt. Of is het een noodzakelijke keuze geweest om brood op de plank te hebben. Wat betekent dit nu voor jou en voor de organisatie waarvoor je werkt?

 

Vanuit het oogpunt van de werkgever is het hebben van gemotiveerd personeel van groot belang. Ongemotiveerde medewerkers  vormen namelijk een grote kostenpost. Dit heeft te maken met het feit dat mensen die niet innerlijk betrokken zijn niet optimaal functioneren. Tien tot vijftien procent van de tijd gaat bv. op aan dagdromen, roddelen, kletsen met collega’s, surfen op het internet, ruzie maken etc. Ook het ziekteverzuim is in 60 tot 80% van alle gevallen te wijten aan demotivatie en gebrek aan plezier en zingeving.

 

Vanuit het oogpunt van de werknemer is motivatie van even groot belang. Ieder mens streeft er immers naar om dingen te doen die hem plezier en voldoening opleveren. Dat geeft zin aan de inzet die er van je gevraagd wordt, zowel fysiek als mentaal. De geldelijke beloning die er tegenover staat is zeker niet het enige wat het werk de moeite waard maakt en er voor zorgt dat je gezond, vitaal en gemotiveerd blijft.

 

Als je hier een ogenblik ( of meer) bij stil staat kan het gebeuren dat je tot de conclusie komt dat je niet meer tevreden bent met je baan en er weinig voldoening meer uit haalt. Maar je baan opzeggen doe je niet zo maar in deze tijd van hoge werkeloosheid en zeker niet als je niet zo goed weet wat je eigenlijk wilt en waardoor je nu precies gemotiveerd wordt.

 

Hoe kun je daar nu achter komen?

Er zijn diverse methodes die inzicht geven in talenten, drijfveren, persoonlijkheidsaspecten etc.

In het boek “de kracht van motivatie” geschreven door Anton Philips en Annemiek van Kessel wordt de methode van Miller uitgediept. Deze manier komt dicht bij de werkvormen die ik zelf in mijn trainingen gebruik en waarmee ik zeer positieve resultaten  boek.

In het kort komt het er op neer dat, wanneer je een analyse maakt van wat je eerder met plezier gedaan hebt en waar je een tevreden gevoel over had, je dan de aspecten boven tafel krijgt die van belang zijn voor jou.  De aspecten die Philips en van Kessel benoemen zijn:

  1. Je centrale drijfveer: wil je de beste zijn, uitblinken, pionieren, voldoen aan verwachtingen?
  2. Je werkverhouding/positie t.o.v. collega’s en leidinggevende: ben je het liefste teamlid, coach, dirigent of wil je die sleutelrol?
  3. Je onderwerpen: wordt je gemotiveerd door de natuur, techniek, menselijk gedrag, taal?
  4. Je omstandigheden: wil je uitgedaagd worden, deadlines halen, kwaliteit leveren of ga je voor erkenning en status?
  5. Je vaardigheden: welke natuurlijke talenten wil jij het liefst inzetten bv. luisteren, experimenteren, analyseren, overtuigen , bemiddelen?

Wat ik daar nog graag aan toevoeg zijn:

  1. Je omgeving: wil je het liefste in een klein bedrijf werken, op een kantoor, buiten, in een atelier?
  2. Je waarden: wat wil je niet opgeven? Eerlijkheid, plezier, zelfontwikkeling?

 

Met de antwoorden op deze vragen heb je de belangrijkste aspecten van jouw motivatiepatroon in kaart gebracht. Hiermee kun je op zoek naar de baan en het bedrijf waar deze het beste tot hun recht komen. Het hoeft geen 100% match te zijn en welke waarde jij toekent aan een bepaald aspect  is zeer persoonlijk. Er zijn natuurlijk ook altijd taken die niet tot je verbeelding spreken en ‘erbij horen’. Maar als dat er te veel zijn zul je al snel de symptomen zoals verveling, stress, vaker ziek zijn, oververmoeidheid etc. bemerken.

Sta dan opnieuw even stil,

bedenk wat jou ook al weer motiveert en

onderneem de stappen die je daar dichterbij brengen.

 

Brigitte

 

 

Wil jij meer inzicht in wat jou motiveert op het gebied van werk? Zodat je met een gerust hart de volgende stap in je loopbaan kunt zetten?

Meld je dan aan voor een gratis kennismakingsgesprek en we bekijken samen wat ik voor je kan doen.

 

Inspiratiebron: ‘De kracht van motivatie, ontdek de weg naar je ideale loopbaan’ door Anton Philips en Annemiek van Kessel. Uitgeverij Ten Have (2013)

You may also like

Leave a comment