Ziek van je gedachten? Vier vragen die je gaan helpen.

Je bent ziek van een beslissing die je genomen hebt.

Je hebt een keuze gemaakt om iets nieuws te gaan doen. Het leek je in eerste instantie leuk en je was enthousiast om er aan te beginnen. Maar als je denkt aan al het onbekende wat er op je af komt slaat de verwarring, de twijfel en de angst toe.

 • “Had ik dit wel moeten doen?”
 • “Kan ik dit wel?”
 • “Wat heb ik me op de hals gehaald! Dit is helemaal niet mogelijk!”

Gedachten waarin je verstrikt raakt en die je slapeloze nachten bezorgen.
Gedachten waar je letterlijk ziek van wordt.

Hoe dat komt?

Omdat je overtuigingen je in de weg zitten.
Ze laten je geen ruimte om er anders tegenaan te kijken waardoor je vast loopt.

Om weer in beweging te komen is de eerste stap te weten te komen om welke soort overtuiging(en) het gaat.
Stel jezelf onderstaande vier vragen om die kluwen aan gedachten te ontwarren.
De antwoorden zijn niet de oplossing maar maken duidelijk waar je probleem precies zit.
Dat geeft de richting aan waar je de oplossing kunt vinden en helpt je weer op weg.

Vier vragen over overtuigingen:

 1. Kàn het wel?
 2. Kan ìk het wel?
 3. Màg het wel?
 4. Wìl ik het wel?

Kàn het wel?

Het antwoord op deze vraag geeft aan of jij denkt dat het überhaupt mogelijk of onmogelijk is.
Als het jouw overtuiging is dat iets niet mogelijk is, zul je er niet voor openstaan. Wanneer jij iets als hopeloos bestempelt zul je ook niet in beweging komen om het tegendeel te bewijzen. Dat heeft immers geen zin.

Kan ìk het wel?

Dit is een vraag die je overtuiging over jouw vaardigheden bloot legt. Denk jij dat je de kennis, kunde en vaardigheden bezit om uit te kunnen voeren wat er van je gevraagd wordt? Of ben je in staat om het te leren? Onzekerheid over het wel of geen opleiding of diploma hebben is hier een veel voorkomend signaal van.

Màg het wel?

Dit lijkt een vreemde vraag.
Jij wilt immers iets heel graag dus hoe zou het dan kunnen dat dat niet mag van jezelf?
Dit heeft te maken met je overtuiging of jij het waard bent om datgene te krijgen wat je wilt.
Mag je geluk in de liefde ontvangen of denk je dat je daar niet genoeg voor gedaan hebt?
Wanneer je jezelf niet waardevol genoeg vindt is het moeilijk om jezelf die kans ook te geven.

Wil ik het wel?

Ga eens bij jezelf na: als het ècht lukt, wil je het dan ook? Alle gevolgen? Schrik je er stiekem toch voor terug of kom je tot de ontdekking dat je eigenlijk iets anders wilt?
Het antwoord wordt nog duidelijker wanneer je jezelf de ‘waarom’ vraag stelt. Niet slechts één keer maar herhaaldelijk zoals een klein kind dat wilt weten hoe het nu echt zit en maar blijft vragen ‘Waarom? Waarom? Waarom?’.

De invloed van je omgeving

Wanneer je deze vragen voor jezelf beantwoordt zul je merken dat jouw overtuiging wordt beïnvloed door de meningen uit je omgeving.

 

‘Kàn het wel’ wordt in deze tijd vooral door de wetenschap bepaald. Als het bewezen of logisch te beredeneren is dan gelooft men er in. Zo niet wordt je idee als idealistisch, dagdromerij, zweverig etc. bestempeld.

 

‘Kan ìk het wel’ wordt mede gekleurd door hoe anderen over je gesproken en geoordeeld hebben. Als je maar vaak genoeg gehoord hebt dat je iets niet goed kunt zul je er vanzelf in gaan geloven en je ook zo gaan gedragen.

 

‘Màg het wel’ komt naar voren als de omgeving je klein wil houden. Dat kan om allerlei redenen zijn. Cultuurgebonden redenen zoals het kastesysteem in India, waarbij het systeem mensen uit een lagere kaste verbiedt om hogerop te klimmen. In de Nederlandse taal (en geschiedenis) vind je dit terug  in het spreekwoord: Als je voor een dubbeltje geboren bent, wordt je nooit een kwartje.
Redenen die met imago en status te maken hebben, zoals de vader die niet overtroefd wil worden door zijn zoon.

 

‘Wil je het wel’ heeft ook een omgevingsfactor: is datgene wat jij wilt ook goed voor je partner, je gezin, het milieu etc. ? Je staat niet alleen in de wereld. Je wil ook rekening houden met anderen waar je om geeft.

Vind de stem die je het meeste dwars zit

Uit het bovenstaande kun je concluderen het ontwarren van je gedachten vooral neerkomt op het onderscheiden van de vele verschillende stemmen die een rol spelen. Weet je welke stem je het meeste dwars zit dan weet je ook waar je de oplossing moet gaan zoeken.

Een gewetensvraag: Wil jij je wel van je overtuigingen los maken?

 • Geloof je dat het anders is of kan zijn dan jij altijd gedacht hebt?
 • Durf je tegen de mening van anderen je eigen weg te gaan?
 • ( Noot: het zijn tenslotte ook maar interpretaties, het is geen absolute waarheid)
 • Wil je het wel anders of is de huidige situatie toch wel comfortabel?

Tips om je overtuigingen los te laten

Is het jouw overtuiging dat iets niet mogelijk is?

Denk dan aan uitvinders die, ook al beweert de hele wereld dat iets niet mogelijk is, er anders tegenaan kijken en op zoek zijn gegaan. Lees eens een biografie van een of meer van de grote uitvinders. Hoe meer jij je voedt met hun manier van denken hoe meer je mogelijk gaat vinden.

 

Ben jij er van overtuigd dat je iets niet kunt?

Kijk dan eens naar de dingen waar je wèl van gelooft dat je ze kunt.
Hoe heb je die vaardigheden ontwikkeld? Kun je die manier ook toepassen op datgene wat je nu wilt? Wat zijn de resultaten? Gebruik die successen om het vertrouwen in jezelf een boost te geven.

 

Denk jij dat je het niet waard bent?

Dan is het belangrijk om je waardesysteem onder de loep te nemen.
Je raakt hier een dieper niveau aan. Dat vraagt om MOED:

 1. om het te onderzoeken en
 2. om het samen met een professional te doen.

 

Ben je er van overtuigd dat je iets ècht wilt?

Volg die richting en er zal niet veel zijn dat je tegen zal houden om het ook te bereiken.

Soms wil je wel maar zie je nu de mogelijkheid niet, denk  je dat je het nu niet kunt of nu niet waard bent.
Doe dan het volgende:

 

Stel je idee bij,

stippel de weg ernaartoe uit,

maak de stappen kleiner en

gun jezelf de mogelijkheid om er naar toe te groeien.

 

Brigitte

Wil je jouw overtuigingen wel veranderen maar weet je toch niet goed hoe?
Zie je er als een berg tegenop en raak je al weer verstrikt in al die gedachten?
Kun je wel wat MOED gebruiken?

 

Maak dan een afspraak met me voor een gratis sparringsessie.
Dan ontwarren we die kluwen samen.