Bijdragen aan een betere samenleving

 

In termen van duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen wil ik zorgdragen voor People, Planet en Product. Met mijn bedrijfsactiviteiten richt ik me vooral op het aspect People door bij te dragen aan het  tot hun recht doen komen van mensen. Dat wil ik graag uitbouwen door het financieel en in tijd ondersteunen van twee projecten.

 

Gratis deelname van kansarmen aan mijn training

Ik wil mensen, die het zich financieel niet kunnen veroorloven, een kans bieden om gratis van mijn training gebruik te maken. Dit betekent niet dat reguliere klanten hierdoor meer gaan betalen maar dat ik op iedere 20.000,- euro aan winst die ik maak, een persoon gratis laat deelnemen aan een reguliere training.

 

Project Iyolwa, Uganda

F Thomas_IMG_1683_2015

Daarnaast is het mijn missie om bij te dragen aan de ontwikkeling van kinderen en volwassenen in Afrika. Onderwijs is voor mij de bakermat van ontwikkeling, zelfstandigheid en stabiliteit.

Daarom steun ik het project van de Missionarissen van Frances de Sales in Iyolwa, Uganda.

Met name  draag ik financieel bij aan het bouwen van scholen, het ondersteunen van kansarme kinderen door het verstrekken van de benodigde schoolspullen en misschien nog wel het belangrijkste, bijdragen aan een dagelijkse maaltijd zodat de aandacht ook op leren gericht kan zijn!

Voor meer informatie over dit project en de laatste updates kun je op deze pagina terecht.

 

Help je mee?

 

Kies voor jouw eigen groei en ontwikkeling

en je draagt op die manier bij aan

de groei en ontwikkeling van anderen!

 

Naast deze twee specifieke projecten wil ik me, voor het kopen van producten en het gebruik maken van faciliteiten, conformeren aan het betalen van een faire prijs en opletten of de producten ook op een duurzame wijze zijn geproduceerd.