TALENTEN  MOTIVATIE  ANALYSE ( TMA)

Algemene informatie

Je bent het meest gemotiveerd, effectief en succesvol in werk dat het dichtst bij jouw ware aard ligt. Vanuit dit uitgangspunt zet de TMA Talentenanalyse jou centraal.  De TMA talentenanalyse maakt het mogelijk een objectieve, opbouwende en vooral diepgaande analyse van jouw drijfveren, talenten en ontwikkelmogelijkheden te maken. Dat komt doordat deze analyse geheel gebaseerd is op wat jij zelf aangeeft. Er is geen interpretatie van derden bij betrokken en de rapportage geeft aan of je consistent bent geweest in de beantwoording van de vragen. Beide factoren maken de uitkomsten betrouwbaar.

 

Met de TMA Talentenanalyse worden 22 drijfveren en 44 talenten uitvoerig in kaart gebracht. Ook krijg je  inzicht in de ontwikkelbaarheid van 48 TMA Competenties. De talentenanalyse neemt circa een uur in beslag achter je computer. De vragenlijst bestaat uit stellingen, gedragsitems waaruit je steeds dient te kiezen welke het beste bij je passen. Er zijn dus ook geen goede of foute antwoorden. Op genuanceerde wijze worden jouw drijfveren ontrafelt. De uitkomsten van de talentenanalyse worden systematisch met elkaar in verband gebracht en geanalyseerd op elkaar versterkende en neutraliserende talenten.

 

Je ontvangt een kandidaat-rapportage die positief talent- en ontwikkelingsgericht is geformuleerd en je niet veroordeelt. Veel deelnemers herkennen zich niet alleen in de rapportage maar zijn ook verbluft over de nauwkeurig passende bewoordingen. Deze rapportage wordt met je doorgesproken en dit gesprek neemt ongeveer een uur in beslag. Je kunt  aan de hand van de uitkomsten zelf bepalen op welke wijze je jouw carrière het best verder kunt vormgeven.

 

De TMA is een instrument dat door E-hrm Vision is ontwikkeld. Naast de analyse van je drijfveren en talenten kan deze ook uitgebreid worden met testen op het gebied van capaciteiten, beroeps- en/of studiekeuze, teamanalyse etc. Ook zijn er mogelijkheden om competentieprofielen samen te stellen, een vacaturebank op basis van TMA-competenties te bezoeken en meer.

Kijk voor meer informatie op website: http://www.tmamethod.com

Of neem voor vragen contact op via deze button contact