Fr. Thomas

Project Iyolwa Uganda

Missionaries of St. Francis de Sales

Iyolwa Mission,

P.O. 75, Tororo, Uganda.

Phone: 00256 785 049 574/ 00256 705 412 856

Fr. Thomas Chozhithara Varghese msfs

 

Algemene informatie
Iyolwa is een grote stad en ligt in het district Tororo in Oost-Uganda.

Deze stad en haar inwoners heeft erg geleden onder de strijd tussen een rebellengroep en het leger in 1986-1987. Meer dan 600 mensen hebben daarbij hun leven verloren en veel is vernietigd.

Er wonen nu ongeveer 4000 mensen waarvan meer dan 90% onder de armoedegrens leeft.

Meer dan 20% van de kinderen zijn ofwel wees of missen een van de ouders of leven met slechts een van de ouders. Meer dan 90% van de mensen heeft geen reguliere baan, meer dan 95% houdt zich bezig met landbouw zonder irrigatiemogelijkheden/methoden. Minder dan 10% van de mensen heeft de beschikking over elektriciteit. Er is geen watervoorziening, men gebruikt regenwater of water uit boorputten of natuurlijke bronnen. Het water is over het algemeen niet veilig om te drinken en veel mensen worden ziek bij gebrek aan schoon drinkwater.

Iyolwa ( als provincie) heeft zeven basisscholen waarvan de klassen overvol zijn, met gemiddeld per klas 160 kinderen! In een enkel district is geen enkele school waardoor veel kinderen niet naar school kunnen. Er zijn geen middelbare scholen waardoor veel jongeren na enkele jaren school moeten stoppen. Slechts 20% van de kinderen maakt de basisschool ( zeven jaar) volledig af.

Meer dan 45% van de vrouwen krijgt kinderen voordat zij 18 jaar oud zijn.

Het gezondheidssysteem is erg mager en wordt onvoldoende gemanaged. Medicijnen zijn onvoldoende verkrijgbaar, toiletten zijn vies. De meest voorkomende ziekten zijn malaria, mazelen, tyfus, maagproblemen en HIV/aids ( ongeveer 70%).

 

Visie en missie m.b.t. dit project
Sinds 8 Februari is de parochie van Iyolwa ( in het centrum van de stad) onafhankelijk geworden en overgedragen aan de Missionarissen van Frances de Sales om de parochie en haar mensen verder te helpen ontwikkelen.

Sportprogramma

Hun visie en oriëntatie richt zich op vier gebieden:

  • Ontwikkeling van de meest kwetsbare kinderen door het vestigen van een compleet schoolsysteem, van kleuter-, basis- tot middelbare school.
  • Vestigen van twee weeshuizen, voor jongens en meisjes apart.
  • Organiseren van ontwikkelingsprogramma’s voor kinderen en vrouwen in de dorpen/steden, het planten van bomen, introduceren van betere landbouwmethoden, volwasseneducatie en strijd tegen huiselijk geweld.
  • Vestigen van een gezondheidscentrum met een moeder-kindafdeling

 

De missionarissen Fr. Anthony George en Fr. Thomas Chozhitara werken vanuit een pastorie welke nog geen elektriciteit, water- en of sanitaire voorzieningen heeft. De kerk heeft (nog) geen dak ….

 

Stand van zaken
Wat is er tot nu toe gedaan en wat staat er op stapel?F Thomas_IMG_1683_2015

  • Voetbalprogramma voor de schoolkinderen, sportactiviteiten voor iedereen
  • 50 tot 60 weeskinderen ( in de ergste omstandigheden) worden sinds januari 2015 ondersteund met een dagelijkse lunch, schoolmiddelen en medische zorg.
  • Hiervoor zijn ze bezig met het bouwen van een eetzaal, keuken, provisiekamer, toiletten en een watertank t.b.v. het kunnen baden.( Bouw is inmiddels afgerond)

 

F Thomas_IMG_1787_2015

 

  • Land wordt aangekocht en geregistreerd om daarop de weeshuizen en de school te kunnen bouwen.
  • Bomen worden geplant.

 

Mijn Missie
Om 10% van de winst die ik maak met mijn bedrijf MOED te doneren aan de bouw en de ontwikkeling van de school en zo bij te dragen aan het tot hun recht doen komen van veel Afrikaanse kinderen!
Help jij mee?

Je kunt dit doen door jezelf groei te gunnen en deel te nemen aan mijn Boostcamps, trainingen en begeleiding.
Ook heb ik een fysieke spaarpot die beschikbaar is tijdens alle trainingen, workshops, begeleidingsmomenten en presentaties. Wil je op andere wijze je bijdrage geven dan kun je deze overmaken op NL68KNAB0725440341 t.n.v. Moed loopbaantraining o.v.v. Spaarpot Iyolwa.
Iedere donatie in de spaarpot gaat rechtstreeks naar dit project!