‘Eigen kompas werkt’ is een loopbaantraject voor (groepen) medewerkers die geconfronteerd worden met reorganisatie, verlies van baan of moeten switchen van werk binnen het bedrijf.

 

Herkent u dit?

U moet als manager van een bedrijf, HRM-functionaris of teamleider uw mensen vertellen dat hun vertrouwde plek binnen het bedrijf verdwijnt.

Voor een enkele medewerker is de mededeling een zegen omdat hij of zij al langer weg wilde en een duwtje in de rug nodig had om het daadwerkelijk te gaan doen.

Maar voor de meesten die dit of niet hebben zien aankomen of gedacht hebben dat het hun niet zou overkomen is het een shock. En krijgt u reacties te verwerken van ongeloof, boosheid, ontreddering, strijdlust, ziekte etc.

 

Hoe fijn is het dan om uw medewerkers uitzicht te bieden op persoonlijke ondersteuning bij het verwerken van dit verlies en begeleiding bij het vinden van nieuw of het accepteren van ander werk.

Geen standaardtraining die afgewerkt wordt maar een traject waarbij er ruimte is voor de ups en downs die uw medewerkers ervaren. Als onpartijdige en externe loopbaancoach vervul ik hierin de  ‘rol’ van begeleider om het verdriet en de pijn van uw medewerkers een plaats te geven. Met daarnaast de ‘rol’ als stuwende kracht om uw medewerkers hun eigen verantwoordelijkheid en eigen regie over hun loopbaan te laten nemen.

 

Het loopbaantraject ‘Eigen kompas werkt’ helpt uw medewerkers op weg om:

  • hun richting te bepalen,
  • hobbels te overwinnen,
  • on track te blijven,
  • wanneer nodig omleidingen te nemen en
  • nieuw/ ander werk te vinden.

 

Het traject is gebaseerd op 3 pijlers:

  1. Weten wat je wilt en geloven dat je het kunt.

Dat is niet altijd even gemakkelijk omdat er veel mogelijkheden zijn. Daarnaast ondermijnen belemmerende overtuigingen vaak wat uw medewerker denkt te kunnen. In dit traject is daar veel aandacht voor met als grondgedachte dat “je wordt wat je denkt”. Dat is handig want dat betekent dat de medewerker zelf invloed heeft, simpelweg door zijn/haar gedachten te richten op diegene die hij/zij wil zijn en datgene wat hij/zij wil hebben.

2.  Jij hebt de keuze.

Dat wil zeggen dat de medewerker niets moet van buitenaf maar dat deze zelf de verantwoordelijkheid neemt over zijn/haar pad en leven. De medewerker kan hierdoor bewust een keuze maken om zijn/haar zoektocht leuk, gezellig en positief te maken. En dat is iets wat hij/zij in deze tijd van verandering goed kan gebruiken. Het voorkomt vaak dat medewerkers tussentijds uitvallen.

3. Er is niet één juiste weg.

Uw medewerker gaat op pad en de richting die hij/zij neemt brengt wat hij/zij nodig heeft om zichzelf te leren kennen. Naaste collega’s en leidinggevende kunnen hierin een bemoedigende en ondersteunende rol in vervullen. Vooral het eigen kompas werkt het beste om een nieuwe richting en baan te vinden.

 

Deze grondbeginselen zorgen ervoor dat mensen intrinsiek gemotiveerd worden om zelf de nodige stappen te gaan zetten. Daarbij krijgen ze veel praktische tools aangereikt op het gebied van solliciteren anno nu. Ook hierbij geldt dat belemmerende overtuigingen die het solliciteren in de weg staan aangepakt worden.

 

Gedwongen afscheid moeten nemen van uw medewerkers is nooit leuk.

Ervaring van eerdere deelnemers leert dat zij dit traject als zeer waardevol hebben ervaren en dankbaar zijn dat hun werkgever dit heeft ingezet. Daarmee biedt u als werkgever hen een mooie nieuwe kans.

 

Heeft u interesse in wat dit loopbaantraject voor u en uw medewerkers kan opleveren?

Neem u dan contact op met mij via mijn contactformulier of via 06-42782173.

 

 

 

Voor de GGD Hart voor Brabant heb ik samen met Armanda van Bree twee trajecten mogen uitvoeren.