De juiste beslissing….minder zwaar laten wegen

In de afgelopen weken heb ik met verschillende jongeren mogen praten en werken. Zij waren deelnemers aan de pilot voor jongvolwassenen. Een pilot die als doel had om hen te helpen met hun studie- en of beroepskeuze en mijzelf om mijn testinstrument en trainingswerkvormen uit te proberen op een jongere doelgroep dan ik gewend ben.

Tijdens de verschillende gesprekken en de training werd me duidelijk dat het maken van een keuze voor een vervolgstudie of beroep bemoeilijkt werd door de angst om een verkeerde beslissing te nemen. En dat die angst dusdanige proporties aan kan nemen dat het een verlammend effect heeft. Met als resultaat: uitstel van keuze, blijven twijfelen, onzekerheid en verlies aan zelfvertrouwen.

Wat kon ik hiermee? Ik dacht alleen maar: “Grutten, jullie zijn nog zo jong en je hebt nog een heel leven voor je!” en “Waarom moet je alles al kunnen en weten? Dat is wel een heel zware opgave!” Maar ook besefte ik dat ik gemakkelijk praten heb met een leeftijd van 55 jaar en door schade en schande inmiddels ( een beetje) wijzer geworden. En ik weet ook dat er veel volwassenen zijn die met dezelfde twijfel en angst voor het nemen van de juiste beslissing worstelen.

 

Hoe dat werkt?

De angst om een verkeerde beslissing te nemen is vaak gebaseerd op de verwachting dat je als gevolg van die beslissing iets kunt verliezen: geld, bezit, liefde, vrienden, een baan, zekerheid etc. Voeg je daar aan toe dat we vaak menen dat we perfect moeten zijn dan is de klem gezet. Denk maar eens aan overtuigingen als ‘ik moet het weten’, ‘ik mag geen fouten maken’ en ‘ik ben een mislukkeling als iets niet lukt’. We menen dat we alles moeten kunnen, weten en controleren en dat we de toekomst kunnen voorspellen. Tegelijkertijd weten we dat dat onmogelijk is. Dat kan een mens onzeker, machteloos en gefrustreerd doen voelen want wat je ook doet, welke beslissing je ook neemt, het zal nooit kunnen voldoen aan de strenge eisen die je aan jezelf hebt gesteld. En het gevolg daarvan kan zijn dat je geen beslissing meer durft te nemen omdat je, als je dat wel doet zeker geconfronteerd wordt met je eigen ‘falen’. En dat is nou net hetgeen je wilt vermijden….

 

Hoe kun je die zware eisen nu verlichten?

Geholpen door het 5G-model* en een al oud boek** wat ik op dit moment aan het lezen ben kom ik tot een mogelijkheid die gekenmerkt wordt door anders denken! Positief, onderzoekend en open staand voor mogelijkheden en kansen!

 

Hoe dàt werkt?

Je angst voor de gevolgen ontkracht je door deze gedachten over de toekomst op waarheid te toetsen. Immers, hier zitten veel onvoorspelbaarheden in: je verwacht iets, je denkt het gevolg te weten, je denkt dat het negatief uitpakt. Je denkt de toekomst te kunnen voorspellen maar hiervoor geldt zeker (!) wat je bij zoveel financiële producten wordt voorgehouden.

Resultaten uit het verleden zijn geen garantie voor de toekomst!

Alleen nu leggen we dit positief uit! Je weet niet wat er gaat gebeuren dus heeft het ook geen zin om je daar zorgen over te maken!

 

Je vaste overtuigingen weerleg je ook door deze te toetsen aan wat er werkelijk is en/of er de positieve kanten van in te zien. Enkele voorbeelden:

  • Ik kan niet alles weten, dat is onmogelijk dus hoef ik dat ook niet van mezelf te verwachten.
  • Ik heb al veel fouten gemaakt en met vallen en opstaan al veel geleerd!
  • Wie zegt dat ik alles moet kunnen en klaar moet zijn met leren? Ik kan de toekomst niet voorspellen dus ik weet niet wat ik nog te leren heb.
  • Ik ben geen mislukkeling omdat iets niet lukt, ik ben juist een succes omdat ik het geprobeerd heb!
  • Wat ik ook beslis en wat het gevolg ook is, wie weet wat ik allemaal voor moois en leuks tegenkom en ik neem er altijd wel iets positiefs uit mee.

 

Dergelijke gedachten hebben de strekking dat wat er ook gebeurt, je dit aankan!

Dat geeft vertrouwen, macht en een blij gevoel!

 

Met als gevolg?

Dat je beseft dat er geen verkeerde beslissingen bestaan! Dat iedere keuze die je maakt je op een bepaald pad brengt, A of B dat maakt niet uit. Beide paden bieden je de kansen om te leren, te groeien en je te ontwikkelen. Ook heb je steeds de mogelijkheid om opnieuw te kiezen en bij te sturen. Wat een opluchting! Jij hebt de regie in eigen hand!

Dus?

Beslis om het avontuur van het leven aan te gaan,

zet die eerste stap,

zie wat er op je pad komt en

geniet ervan!

 

Veel plezier!

Brigitte

 

P.S. Heb je nou toch moeite met beslissen? Neem jezelf dan niet zo serieus, dat doet wonderen!

 

 

* Het 5G-model is een communicatiemodel wat weergeeft hoe gedachten sturend zijn voor gedrag.

** Jeffers, S. (1987): Niet durven, toch doen. Adviezen en technieken om angst en besluiteloosheid om te buigen in kracht en actie. Uitgeverij Helmond, Helmond.

You may also like

Leave a comment